liunx下操作nginx

一、启动nginx命令 1.在任意文件目录下启动 启动代码格式: nginx安装目录地址 -c nginx配置文件地址 /usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 2.切换到nginx目录下的sbin中启动 cd